Actualitat

Nous dispositius d'allotjament a Barcelona

NOUS DISPOSITIUS D'ALLOTJAMENT A BARCELONA

Us fem arribar la informació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, sobre el dispositiu d'allotjament: Es posen en marxa dos equipaments d'acollida per a persones sense sostre d'entrada directa.

Informacions pràctiques : Hi haurà dos emplaçaments.
- FIRA de Barcelona (Avinguda Reina Maria Cristina s/n) per homes.
- Passatge Dos de Maig (Passatge 2 de maig, 27) per dones.

HORARIS I ACCÉS: 
- L'hora d'entrada aproximada del dispositiu de la FIRA seran les 17.00h.
En dies posteriors es preveu que hi haurà 2 horaris d'entrada en cas que hi hagi places vacants: de 10 a 12.30h i de 16.30 a 19h. No es deixarà entrar persones que tinguin febre >37.5º; seran derivades als serveis de salut.

- L'hora d'entrada del dispositiu de Dos de Maig serà a partir de les 12.00h. En dies posteriors, a mida que les persones arribin se'ls atendrà. A l'entrada es farà un breu qüestionari, però el control d'accés serà més laxe que a la Fira. Si alguna dona presenta símptomes, serà derivada als serveis de salut.

ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS:
- FIRA: S'ha obert amb 210 places. Si és necessari es pot ampliar fins a les 1000 places. S'anirà ampliant progressivament segons les necessitats. Les 210 places estaran distribuïdes en espais de 75 aproximadament, cadascú amb el seu propi menjador, per limitar els contactes entre usuaris. Les grans dimensions del pavelló (6000 metres) ajudaran a mantenir la distància de seguretat i reduir el risc de contagi.

A més hi haurà un espai amb 15 llits separats per a les persones que necessitin algun tipus d'atenció mèdica no relacionada amb el COVID19 o per respondre a situacions d'angoixa o similars.

Dos de Maig: Equipament específic per a dones sense llar (72 places). En principi creiem que serà suficient, però si calgués, s'obririen altres espais més reduïts.

PERTINENCES PERSONALS
FIRA
: Hi haurà zona habilitada custodiada per deixar les pertinences.
Dos de Maig: Hi ha una consigna/ magatzem per deixar les pertinences.

ANIMALS DE COMPANYIA: De moment, no es podrà entrar amb animals.
FIRA:  S'oferirà a les persones la recollida i trasllat dels gossos a una residència que ha pactat l'OPAB (100 places aproximadament). Cal fer controls de profilaxis. S'anirà veient si en els propers dies poden accedir gossos a dins del recurs, lligats i amb morrió, a una zona propera a la sortida de darrere.

Dos de Maig: S'oferirà a les persones la recollida i trasllat dels gossos a una residència que ha pactat l'OPAB (100 places aproximadament).

Obertes les sessions grupals per a entitats dels Punts de Defensa Drets Laborals de Barcelona Activa

Els Punts de Defensa dels Drets Laborals de Barcelona Activa han représ les sessions grupals adreçades a les entitats de Barcelona sobre dubtes laborals en format on line.

Les entitats poden sol·licitar sessions grupals de formació (format 1-2 hores) que impartiran les advocades dels Punts de Defensa de Drets Laborals.

Poden versar sobre diferents temàtiques (des de drets laborals bàsics o temes més específics, com ara els nous escenaris que s'obren a partir de la crisi pel covid) i poden adreçar-se a diferents col·lectius (també per a personal tècnic) o fer-se per sectors.

Si bé de moment les formacions seran on line, la idea és fer-les presencials tan bon punt sigui possible amb garanties per a tots i totes.

Si voleu demanar alguna formació, només cal omplir aquest qüestionari.

Us recordem que els Punts de Defensa de Drets Laborals continuen assessorant telefònicament a petició, des d'aquest enllaç.

Xarxa de Suport Mutu del Raval

Ja fa dies que s'ha organitzat la Xarxa de Suport Mutu del Raval entre les veïnes del Raval de Barcelona,

si necessiteu alguna cosa o voleu colaborar-hi podeu contactar-hi a través del correu electrònic i de Telegram. També tenen Twitter.

Telegram: https://t.me/RavalSuport
Twitter: https://twitter.com/ravalsuport
Correu electrònic: suportmuturaval@protonmail.com

Orgull de barri

Xarxa de Suport Mutu del Raval
 

Pàgines