Presentació

Logo Ravalnet

L'any 1998 és l'any de constitució de Ravalnet, la xarxa ciutadana del barri del Raval de Barcelona que promou la inclusió social, tecnològica i laboral del veïnat i l'accés i l'apropament del teixit associatiu, centres educatius i de tot el barri a la Societat de la Informació i a la innovació que se'n deriva, per evitar caure o aprofundir en l'escletxa digital.

Ravalnet és la xarxa ciutadana del Raval i està plenament consolidada al barri i a la ciutat (forma part de Xarxa Barcelona a Internet, de la XARXA, i de la AERC i ha participat en diverses mostres d'entitats, xerrades a universitats, conferències, espais públics, etc.). Forma part de la Fundació Tot Raval, la Xarxa Laboral del Raval i està adherida a la Xarxa per a una Barcelona Inclusiva.

L'objectiu de Ravalnet és treballar la cohesió del barri a partir de l'ús social d'Internet, és a dir crear un veritable portal telemàtic que sigui utilitzat pels habitants del barri, però alhora que pugui ser utilitzat per la resta de la ciutat i del món en general. Aquest objectiu va ser reconegut per l'Ajuntament de Barcelona durant l'any 2001 en atorgar a Ravalnet el  Premi de Comunicació i Benestar Social en l'apartat d'Internet.

L'any 2014 el projecte Club de feina, fou un dels 7 projectes finalistes del 5è Premi del Consell Municipal d'Immigració.

Considerem com a valors bàsics de Ravalnet, el treball comunitari i en xarxa, el treball per projectes, la participació directa dels diferents agents implicats, l'aprenentatge en l'acció, la introducció dels recursos tecnològics i multimèdia com a eines de capacitació i de suport de les activitats.

També tenim presents la promoció de la participació en els espais comunitaris, en la proposta i desenvolupament de les activitats, la riquesa de la diversitat per a una millor convivència, les noves tecnologies com a eines capacitadores i afavoridores de la inclusió i la comunicació social, es poden establir com a una nova forma de comunicació, respectuosa, viable, eficaç i efectiva.

Ravalnet és un espai on es promou la iniciativa i la motivació de de les persones tot afavorint les conductes d'ajuda mútua.

Com a xarxa ciutadana, Ravalnet, des de la seva creació, lluita contra l'exclusió social, laboral i tecnològica dels diferents col·lectius i entitats que treballen i conviuen al barri del Raval i Districte de Ciutat Vella mitjançant l'ús de les Tic, el treball comunitari i la promoció del diàleg i l'intercanvi intercultural entre diverses entitats. L'ús de les tecnologies és un mitjà per promoure la inclusió social, la inserció laboral i tècnica, així com el diàleg intercultural i la promoció de projectes en reconeixement de la diversitat cultural i la convivència. A més a més, les Tic són una de les eines que emprem amb ferms criteris educatius i formatius per promoure la participació i interacció activa i crítica de diversos segments la població, en el marc de la societat contemporània.

Ravalnet, és un referent en l'accés i la capacitació multimèdia i tecnològica plenament consolidat en el barri: formació presencial i e.learning en eines i continguts digitals, assessorament tecnològic, ràdio per Internet, suport i creació de maquetes educatives musicals, edició de vídeo, programari lliure i innovació.

La configuració de Ravalnet com a portal i com a espai físic amb recursos i professionals, fa que sigui considerat com a espai de trobada, de relació i d'intercanvi d'experiències entre col·lectius i associacions a través d'un espai de trobada, que en els múltiples recursos que ofereix, es retroalimenta i genera accions col·lectives, alhora que difon i optimitza recursos a través de les xarxes que genera.

A l'actualitat, Ravalnet dona suport i assessorament tecnològic a diverses institucions del barri i la ciutat (IES Miquel Tarradell, entitats socials com ara Lloc de la Dona, Biblioteca de Sant Pau-Santa Creu, Fundació Tot Raval, Fundació Surt, entre d'altres.)

Ravalnet des de l'any 2017 no disposa de professionals i té la col·laboració i el recolzament d'un equip de voluntàries i de les professionals de l'Associació per a Joves TEB (des de 2017: Colectic) amb qui  Ravalnet comparteix espai físic des de l'any 1998, primer al carrer de la Riereta, 37, C interior i des de l'any 2000 al carrer dels Salvador, 6, baixos, sempre dins el propi barri del  Raval. El fet de compartir espais, ha facilitat la vinculació activa i directa dels professionals d'ambdues entitats oferint l'experiència pròpia de cada entitat vers els joves i veïns i entitats del Raval de Barcelona, mantenint al mateix temps destinataris i projectes propis i diferenciats. És a dir, Ravalnet, canalitza el vessant més associatiu. També aquesta vinculació física ha permès que Ravalnet no sigui sols un portal, un espai telemàtic, sinó que tingui una seu i uns recursos a l'abast del  barri.

El 26 de setembre de 2017 és una data important per l'Associació per a Joves Teb perquè després de 3 anys de repensar-se, de molts papers i tràmits, de dubtes i encerts... s'ha transformat en COOPERATIVA! #ElTebÉsColectic, una cooperativa que manté la condició de "sense ànim de lucre" del Teb, el seu esperit transformador i innovador, que segueix fent els mateixos projectes, que manté el seu equip de professionals, que segueix i seguirà vinculada al Raval i que fa la seva feina amb el mateix amor que fins ara. I té un nou nom: Colectic, que conjuga els dos elements principals de la seva activitat:
>>> La comunitat i allò COL·LECtiu: les persones, el lligam amb el Raval i el territori.
>>> Les TIC: la tecnologia com a eina potenciadora i facilitadora per l'empoderament, la participació i la transformació.

Per tant, actualment Ravalnet i Colectic continuen actives i il·lusionades al c/ Dels Salvador, baixos 6 i 8, respectivament del barri del Raval de Barcelona.

Més de 1150 persones venen cada any a l'entitat fent ús dels diferents serveis.