Actualitat

Barcelona Accessible

L'Ajuntament de Barcelona amb el suport de l'ONCE han iniciat el projecte "Barcelona Accessible". Té com principal objectiu garantir l'accés del major nombre de persones a la web municipal www.bcn.es, incloent totes les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials i té la voluntat política de fer de la nova tecnologia una eina útil per apropar l'Ajuntament i la ciutat a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Pàgines