Actualitat

Discapacitats i Us social de les TIC

2003 es l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitats. L’objectiu d’aquest any es dirigir el progrés cap a la consecució de la plena igualtat dels drets de les persones amb discapacitats. A tota Europa l’atenció es centrarà en les diferents àrees de la societat a on encara existeixen barreres d’entrada i es discrimina a les persones amb discapacitats, que a l’àmbit europeu es un de cada deu.

Web Oficial: http://www.eypd2003.org/eypd/index.jsp?country=es&lang=es&submit_preferences=Go

Barcelona Accessible

L'Ajuntament de Barcelona amb el suport de l'ONCE han iniciat el projecte "Barcelona Accessible". Té com principal objectiu garantir l'accés del major nombre de persones a la web municipal www.bcn.es, incloent totes les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials i té la voluntat política de fer de la nova tecnologia una eina útil per apropar l'Ajuntament i la ciutat a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Pàgines