Actualitat

CONFERÈNCIES AL CCCB: LA GUERRA

CONFERÈNCIES AL CCCB: LA GUERRA
28 d'abril-19 de juny de 2003
Davant l´escenari creat pel conflicte a l'Iraq, el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i el Fòrum Universal de les Cultures-Barcelona 2004 organitzen un cicle de conferències dirigit a promoure la reflexió sobre els motius i les conseqüències d'aquesta guerra.

Pàgines