Barri

Barri

PROTESTA CIUTAT VELLA CONTRA LA GUERRA

El 27 de febrer de 2003, veïnes i veïns a títol individual i de diversos col·lectius, varen crear l'espai 'CIUTAT VELLA CONTRA LA GUERRA'.
Amb l'objectiu és continuar desenvolupant accions de protesta i de sensibilització al districte, així com recolzar les iniciatives de la Plataforma Aturem la Guerra i aquelles que sorgeixen a nivell
internacional.

Pàgines