Coordinadora dels Casals Municipals de Gent Gran del Districte de Ciutat Vella

Adreça: 
Av Pl Caramelles, 3, 08001, BARCELONA