Assocciació d'Ajuda Mutua d'Inmigrants a Catalunya

Tipologia: 
Adreça: 
Rbla Santa Monica, 1, 08001, Barcelona