En Xarxa

Per a qui?

En Xarxa és un Programa de Formació i Inserció (PFI) de l'Associació per a Joves Teb adreçat a joves a partir dels 16 anys que no han superat l'Educació Secundària Obligatòria i es troben en situació d'atur.

Per què

Podràs tenir la titulació oficial d'Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics.

També podràs aconseguir el graduat escolar i/o la inserció sociolaboral dels participants, a través d'una formació pràctica i professionalitzadora en l'àmbit de les noves tecnologies.

Quan?

D'octubre fins a juny, en horari de matí, amb un total de 1.000 hores lectives, incloent-hi les hores de pràctica.

El què?

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

  • Hardware
  • Sistemes operatius
  • Software
  • Xarxes locals
  • Telecomunicació i Internet
  • Ús aplicat de les eines
  • Projectes
  • Pràctiques

Més Informació a la web de la Generalitat.