apip
Associació per a la Promoció i Inserció Professional
 
 
 
Col·laborem amb les polítiques actives de l'Administració
 
"...Col·laborem amb la política social, formativa i ocupacional de les institucions públiques, l'associacionisme mitjançant projectes integrats, de cooperació, formació professional i inserció laboral, civisme i lluita contra les desigualtats..." 
Article 1er. dels Estatuts de l'Entitat
 
 • Generalitat de Catalunya:(Associació enregistrada pel Departament de Justícia amb el Nº 8847)
 • Departament de Treball. Nº 584
 • Departament de Treball. Nº 005. Empresa col·laboradora d'inserció laboral
 • Servei Català de Col·locació. Nº 584-01 i 584-02 (Barcelona) i 584-03 (Figueres)
 • Direcció General de Serveis Socials. Nº E0033
 • Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d' Inserció. Nº 07
 • Institut Català de la Dona
 • Diputació Provincial de Barcelona: Àrea de Promoció Econòmica i de Serveis Socials
 • Ajuntament de Barcelona: Àrea de Parcs i Jardins, Àrea d'Afers Socials i Joventut
 • Ajuntaments de Benifallet, Prat de Comte, L'Hospitalet de Llobregat, Figueres, Santa Coloma de Gramanet, València, Viladecans i Saragossa
 • Ministerio de Justicia: Oficina para la Prestación Social
 • Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Dirección General de Acción Social del Menor y la Familia
 • Instituto de la Mujer
 • Generalidad Valenciana: Conselleria de Treball. Nº IV686
 • Diputación General de Aragón: Departamento de Bienestar Social y Trabajo. Nº 108
 • INEM de Zaragoza. Nº 22.111
  La nostra experiència: La Formació i la Inserció
 
Sectors de Formació Ocupacional   Tecnologia per a la Inserció Laboral
   

Formació complementària i ocupacional
 

 • MOTIVACIÓ LABORAL
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ESCOLAR
 • FORMACIÓ D'ADULTS
 • FORMACIÓ LINGÜÍSTICA
 • FORMACIÓ D'APRENENTS ( Formació obligatòria d'aprenentatge. Servei ajustat a les necesitats de les empreses)
 • VALORACIÓ DE PROJECTES D'EMPRENEDORS
 • FORMACIÓ EN ANÀLISI DE PRODUCTES, ANÀLISI DE MERCAT
 
 

Altres camps d'actuació
 
 

 • ORIENTACIÓ PSICO-SOCIAL I LABORAL
 • DISSENY D'ITINERARIS FORMATIUS I OCUPACIONALS
 • DESENVOLUPAMENT LOCAL I RURAL
 • PROGRAMES DE REHABILITACIÓ D'ESTATGES EN COL·LABORACIÓ MUNICIPAL: D'INTERIORS I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: Telecadires per a escales per a discapacitats i Elevador monoviga 
 • AVALUACIÓ DE PROGRAMES FORMATIUS I SOCIALS (INPUT-OUTPUT)
 • DISSENY DE PROJECTES D'ACCIÓ-INVESTIGACIÓ
 • PUBLICACIONS PRÒPIES (TEST SOCIAL) I COL·LABORACIÓ EN REVISTA EUROPEA I COL·LECCIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
 

Xarxes de Coordinació
 
 

  A CATALUNYA: 
 •  Xarxa Catalana de Lluita contra la Pobresa
 •  Comissió d'Entitats Homologades del PIRMI
 •  Federació ECOM
 •  Campanya Europea de la Juventut contra el racisme, la xenofòbia, l'antisemitisme i la intolerància: "SOM DIFERENTS, SOM IGUALS
          A LA RESTA DE L'ESTAT: 
 •  CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes)
 •  CEBS (Comité Español para el Bienestar Social)
 •  Red Española de Lucha contra la Pobreza
 •  Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes
        A EUROPA (En el marc dels projectes Horizon, Now, Pobreza III, Democracy, Med): 
 •  EAPN (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobreza / European Anti-Poverty Network)
 •  IRIS (Xarxa Europea per a la Formació de les Dones / Réseau Européen pour la Formation des Femmes)
 •  ESAN (Xarxa Europea d'Acció Social / European Social Action Network)
 •  SOCLE (Xarxa Europea de Solidaritat i Acció amb Col·lectius d'Exclusió Social)
 •  EUROPIL (Formation Européene pour la Promotion et l'Insertion par le Logement et son Environnement)
 •  CARE (Xarxa Europea de Projectes per a l'Igualtat d'Oportunitats de les Dones)
 •  NOW II-RAP (Research Action Production), 1995-1997
 •  HORIZON II (New Choices), 1995-1997
 •  HORIZON II (Une persone, un emploi à Europe), 1995-1997
 •  HORIZON II (Intraining), 1995-1997
 
 
 
 

 Serveis a les empreses
 

 • Centre col·laborador del SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ
 • Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives en empreses
 • Formació teòrica per a aprenents - Contractes d'aprenentatge-
 • Formació ocupacional adaptada a l'empresa
 • Reciclatge i formació contínua
 • Selecció de candidats
 • Acompanyament a la inserció
 • Informació sobre contractacions laborals
 • Informació, assessorament i preparació de projectes europeus de suport a les empreses
 • Informació, assessorament i preparació de projectes en el marc del R+D; I+D
 • Recerca de financiació ICO i Europea
 • Estudis de mercats sectorials
 
 
 
 

Les nostres adreces
 
 

Barcelona 

c/ Carme, 44, Pral.- C.P: 08001 
     Telèfon: 93 317 16 14 
     Fax: 93 317 14 59 

c/ Riereta,18, 20, 22 - C.P: 08001 
     Telèfon: 93 442 09 17 

Figueres 

c/ Empordà, 70 - C.P: 17600 
    Telèfon: 972 67 35 57 
    Fax: 972 50 67 51 

Benifallet 

c/ Marcel·lí Domingo, 26, 1er. - C.P: 43512 
   Telèfon: 977 46 22 96 

València 

c/ Trench, 25, 3er. - C.P: 43512 
     Telèfon: 96 392 41 56 
     Fax: 96 391 50 29 

c/ Roger de Flor, 15 - C.P: 46001 
     Telèfon: 96 392 41 56 
     Fax: 96 391 50 29 

c/ Jose Grollo, 32 - C.P: 46025 
     Telèfon: 96 348 65 95 

Saragossa 

c/ Armas,102-108 - C.P: 50003 
   Telèfon i Fax: 976 28 27 45